Olympiády a soutěže MŠMT

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

--
Uživatel
nepřihlášen
přihlásit se

Přehled soutěží pořádaných ve školním roce 2022-2023

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Koncepce BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou (MBO).

Koordinátor: Ludmila Kučírková

Kategorie C

Termín: po 17.04.2023
Místo: Středisko volného času Ledeč nad Sázavou
Garant: Ivana Svobodová
.

Kategorie C je určena pro

 • 8. a 9. ročníky ZŠ
 • 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním soutěžním kole

Přihlášeno: 0/0

Kategorie D

Termín: čt 30.03.2023
Místo: Středisko volného času Ledeč nad Sázavou
Garant: Ivana Svobodová
.

Kategorie D je určena pro

 • 6. a 7. ročníky ZŠ
 • 1. a 2. ročníky osmiletých gymnázií

probíhá ve školním a okresním soutěžním kole, dle rozhodnutí krajské komise v krajském kole

Přihlášeno: 0/0
Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Koordinátor: Iva Petrová
Přílohy:

Kategorie I.

Termín: čt 19.01.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Libor Toman
.

I. kategorie je určená pro

 • 8. a 9. ročníky ZŠ
 • 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním, krajském a celostátním soutěžním kole.

Témata:

 • československé dějiny v evropských souvislostech

 

Přihlášeno: 0/0

Kategorie II.

Termín: čt 19.01.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Libor Toman
.

II. kategorie je určena pro

 • 1. - 4. ročníky SŠ
 • 5. - 8. ročníky osmiletých gymnázií
 • 3. - 6. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním, krajském a celostátním soutěžním kole.

 

Téma:

 • československé dějiny v širších evropských a světových souvislostech
Přihlášeno: 2/3
Fyzikální olympiáda

Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

Webové stránky: fyzikalniolympiada.cz/
Přílohy:

Kategorie E

Termín: st 22.03.2023
Místo: Základní Škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Garant: Jarmila Široká
.

Kategorie E je určena pro:

 • 9. ročníky ZŠ
 • 4. ročníků osmiletých gymnázií 
 • 2. ročníků šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole.

Témata:

 • termika (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství)
 • elektřina (stejnosměrný proud, obvody, práce a výkon elektrického proudu, spojování rezistorů)
Přihlášeno: 0/0

Kategorie F

Termín: st 22.03.2023
Místo: Základní Škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Garant: Jarmila Široká
.

Kategorie E je určena pro:

 • 8. ročníky základních škol
 • 3. ročníků osmiletých gymnázií 
 • 1. ročníků šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole.

Témata:

 • mechanika (pohyby, síly, práce, výkon, energie, páka, kladka)
 • tlak v kapalinách a plynech, Archimédův zákon
 • optika (jen geometrická řešení, odraz a lom)
Přihlášeno: 0/0
Chemická olympiáda

Chemická olympiáda se řadí k těm „starším“ přírodovědným soutěžím. Je vyhlašována v kategoriích A, B, C, D pro žáky základních škol a studenty středních škol nechemických; kategorie E je výběrová – je určena studentům středních odborných škol s chemickým zaměřením. Kategorie A a E vrcholí celostátním kolem a mají mezinárodní pokračování. Úspěšné řešení úloh předpokládá intenzivní samostatnou přípravu. Klade také zvýšené nároky na práci učitelů, bez jejichž pomoci se soutěžící neobejdou. Řešením úloh však celá věc nekončí. Předmětové soutěže jsou páteří celé řady dalších akcí. Navazují na ně besedy s autory úloh, korespondenční soutěže, semináře pro soutěžící i pro učitele, soustředění a letní tábory.

Webové stránky: olympiada.vscht.cz/cs/
Přílohy:

Kategorie D

Termín: út 07.03.2023
Místo: Základní Škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Garant: Jiřina Dvořáková
.

Kategorie D je určena pro

 • 1. a 2. ročníky SŠ
 • 5. a 6. ročníky osmiletých gymnázií
 • 3. a 4. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním soutěžním kole.

Přihlášeno: 0/0
Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. MO nabízí zájemcům 
o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky. 

Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová
Přílohy:

Kategorie Z5

Termín: st 25.01.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
.

Kategorie Z5 je určena pro

 • 5. ročníky ZŠ

probíhá ve školním a okresním soutěžním kole

Přihlášeno: 0/0

Kategorie Z6

Termín: duben 2023 Termín bude upřesněn.
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
.

Kategorie Z6 je určena pro

 • 6. ročníky ZŠ
 • 1. ročníky osmiletých gymnázií

probíhá ve školním a okresním soutěžním kole

Přihlášeno: 0/0

Kategorie Z7

Termín: duben 2023 Termín bude upřesněn.
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
.

Kategorie Z7 je určena pro

 • 7. ročníky ZŠ
 • 2. ročníky osmiletých gymnázií

probíhá ve školním a okresním kole

Přihlášeno: 0/0

Kategorie Z8

Termín: duben 2023 Termín bude upřesněn.
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
.

Kategorie Z8 je určena pro8. ročníky ZŠ

 • 3. ročníky osmiletých gymnázií
 • 1. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním a okresním kole

Přihlášeno: 0/0

Kategorie Z9

Termín: st 25.01.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
.

 Kategorie Z9 je určena pro

 • 9. ročníky ZŠ
 • 4. ročníky osmiletých gymnázií
 • 2. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním a krajském soutěžním kole

Přihlášeno: 0/0
Olympiáda v českém jazyce
Koordinátor: Ludmila Kučírková
Přílohy:

Kategorie I.

Termín: březen 2023 Termín bude upřesněn.
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Martina Brychtová
.

I. kategorieje určena pro

 • 8. a 9. ročníky ZŠ
 • 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním soutěžním kole

Přihlášeno: 0/0

Kategorie II.

Termín: březen 2023 Termín bude upřesněn.
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Jaromíra Kvačková
.

II. kategorie je určena pro

 • 1. - 4. ročníky SŠ
 • 5. - 8. ročníky osmiletých gymnázií
 • 3. - 6. ročníky šestiletých gymnázií

probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Přihlášeno: 0/0
Pythagoriáda
Webové stránky: www.pythagoriada.cz/
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová
Přílohy:

Kategorie 6. ročník

Termín: út 22.11.2022
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
Přihlášeno: 0/0

Kategorie 7. ročník

Termín: út 22.11.2022
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
Přihlášeno: 0/0

Kategorie 8. ročník

Termín: st 23.11.2022
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
Přihlášeno: 0/0

Kategorie 9. ročník

Termín: st 23.11.2022
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: František Roček
Přihlášeno: 0/0
Soutěž v jazyce anglickém

Soutěže v cizích jazycích jsou soutěže vycházející z obsahu vzdělávacích oblastí cizí 
jazyk a další cizí jazyk v rámcových vzdělávacích programech a organizované jako cílevědomá 
vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky.

Cílem je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, poskytnout talentovaným žákům možnost 
porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému 
růstu. Soutěže hodnotí schopnost žáků použít cizího živého jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími 
a využít ho jako prostředku ke sdílení informací.

Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová

Kategorie I

Termín: út 21.03.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Danuše Caltová
.

Kategorie I je určena pro

 • 7. ročníky ZŠ
 • 2. ročníky osmiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

Kategorie II A

Termín: út 21.03.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Danuše Caltová
.

Kategorie II A je určena  pro

 • 8. a 9. ročníky ZŠ
Přihlášeno: 0/0

Kategorie II B

Termín: út 21.03.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Danuše Caltová
.

Kategorie II B je určena pro

 • 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

Kategorie III A

Termín: st 15.03.2023
Místo: OA a HŠ Havlíčkův Brod
Garant: Miloslava Lupačová
.

Kategorie III A je určena pro

 • 1. - 3. ročníky SŠ
 • 5. - 7. ročníky osmiletých gymnázií
 • 3. -5. ročníky šestiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0
Soutěž v jazyce německém

Soutěže v cizích jazycích jsou soutěže vycházející z obsahu vzdělávacích oblastí cizí 
jazyk a další cizí jazyk v rámcových vzdělávacích programech a organizované jako cílevědomá 
vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky.

Cílem je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, poskytnout talentovaným žákům možnost 
porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému 
růstu. Soutěže hodnotí schopnost žáků použít cizího živého jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími 
a využít ho jako prostředku ke sdílení informací.

Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová

Kategorie I

Termín: čt 02.03.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Zdeňka Königsmarková
.

Kategorie I je určena pro

 • 7. ročníky ZŠ
 • 2. ročníky osmiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

Kategorie II A

Termín: čt 02.03.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Zdeňka Königsmarková
.

Kategorie II A je určena pro

 • 8. a 9. ročníky ZŠ
Přihlášeno: 0/0

Kategorie II B

Termín: čt 02.03.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Zdeňka Königsmarková
.

Kategorie II B je určena pro 

 • 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

Kategorie III A

Termín: po 13.03.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Eva Součková
.

Kategorie III A je určena pro

 • 1. - 3. ročníky SŠ
 • 5. - 7. ročníky osmiletých gymnázií
 • 3. - 5. ročníky šestiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0
Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý z vás, ať studujete na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Prokazujete zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkoušíte obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjíte tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší z vás pak vyjedou na zahraniční soutěže.

Webové stránky: www.soc.cz/
Koordinátor: Martina Niklová
Přílohy:

Kategorie SOČ 2023

Termín: čt 13.04.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Miloš Kejklíček
.

Forma konání okresního kola (online/ prezenčně) bude upřesněna

Přihlášeno: 0/0
Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku.

Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Webové stránky: www.zemepisnaolympiada.cz/
Koordinátor: Iva Petrová

Kategorie A

Termín: st 22.02.2023
Místo: ONLINE
Garant: Ondřej Láska
.

Kategorie A je určena pro

 • 6. ročníky ZŠ
 • 1. ročníky osmiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

Kategorie B

Termín: st 22.02.2023
Místo: ONLINE
Garant: Ondřej Láska
.

Kategorie B je určena pro

 • 7. ročníky ZŠ
 • 2. ročníky osmiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

Kategorie C

Termín: st 22.02.2023
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Ondřej Láska
.

Kategorie C je určena pro

 • 8. a 9. ročníky ZŠ
 • 3. a 4. ročníky osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníky šestiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

Kategorie D

Termín: st 22.02.2023
Místo: ONLINE
Garant: Ondřej Láska
.

Kategorie C je určena pro

 • 1. - 4. ročníky SŠ
 • 5. - 8. ročníky osmiletých gymnázií
 • 3. - 6. ročníky šestiletých gymnázií
Přihlášeno: 0/0

 

X