Olympiády a soutěže MŠMT

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ

--
Uživatel
nepřihlášen
přihlásit se

Přehled soutěží pořádaných ve školním roce 2023-2024

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům základních a studentům středních škol. Vychází z obsahu vzdělávacích oborů přírodopis a biologie v rámcových vzdělávacích programech a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových kompetencí. Koncepce BiO je v souladu s Mezinárodní biologickou olympiádou (MBO).

Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Ludmila Kučírková

Kategorie C

Termín: út 19.3.2024
Místo: Středisko volného času Ledeč nad Sázavou
Garant: Ivana Svobodová

Kategorie C je určena pro žáky

 • 8. a 9. ročníků základních škol
 • 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií
Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0

Kategorie D

Termín: po 22.4.2024
Místo: Středisko volného času Ledeč nad Sázavou
Garant: Ivana Svobodová

Kategorie D je určena pro žáky

 • 6. a 7. ročníků základních škol
 • 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií
Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0
Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda je jednotná pro celé území České republiky a je organizována ve dvou kategoriích; ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností.

Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Iva Petrová

Kategorie I. Kategorie

Termín: út 16.1.2024
Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod
Garant: Libor Toman

Je určena žákům 7. - 9. ročníků základních škol, 2. - 4. ročníků osmiletých gymnázií
a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií;

Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 51 / 33 / 18

Kategorie II. Kategorie

Termín: út 16.1.2024
Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod
Garant: Libor Toman

Je určena žákům 1. - 4. ročníků středních škol, 5. - 8. ročníků osmiletých gymnázií
a 3. – 6. ročníků šestiletých gymnázií.

Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 11 / 8 / 3
Fyzikální olympiáda

Soutěží FO vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

Webové stránky: fyzikalniolympiada.cz/
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová
Přílohy:
application/pdf file format icon

Kategorie E

Termín: st 20.3.2024
Místo: Základní Škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Garant: Jarmila Široká

Pro žáky 9. ročníků základních škol, 4. ročníků osmiletých gymnázií a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 2 / 2 / 0

Kategorie F

Termín: st 20.3.2024
Místo: Základní Škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560
Garant: Jarmila Široká

Pro žáky 8. ročníků základních škol, 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 6 / 6 / 0
Chemická olympiáda

Chemická olympiáda se řadí k těm „starším“ přírodovědným soutěžím. Je vyhlašována v kategoriích A, B, C, D pro žáky základních škol a studenty středních škol nechemických; kategorie E je výběrová – je určena studentům středních odborných škol s chemickým zaměřením. Kategorie A a E vrcholí celostátním kolem a mají mezinárodní pokračování. Úspěšné řešení úloh předpokládá intenzivní samostatnou přípravu. Klade také zvýšené nároky na práci učitelů, bez jejichž pomoci se soutěžící neobejdou. Řešením úloh však celá věc nekončí. Předmětové soutěže jsou páteří celé řady dalších akcí. Navazují na ně besedy s autory úloh, korespondenční soutěže, semináře pro soutěžící i pro učitele, soustředění a letní tábory.

Webové stránky: olympiada.vscht.cz/cs/
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová

Kategorie D

Termín: út 5.3.2024
Místo: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Garant: Jiřina Dvořáková

Pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0
Matematická olympiáda

OLYMPIÁDA SE KONÁ NA ZŠ A MŠ WOLKEROVA

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. MO nabízí zájemcům 
o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči o talentované žáky. 

Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová

Kategorie Z5

Termín: st 24.1.2024
Místo: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Garant: František Roček

Pro žáky 5. ročníků základních škol

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0

Kategorie Z6

Termín: st 3.4.2024
Místo: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Garant: František Roček

Pro žáky 6. ročníků základních škol a 1. ročníků osmiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0

Kategorie Z7

Termín: st 3.4.2024
Místo: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Garant: František Roček

Pro žáky 7. ročníků základních škol a 2. ročníků osmiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0

Kategorie Z8

Termín: st 3.4.2024
Místo: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Garant: František Roček

Pro žáky 8. ročníků základních škol, 3. ročníků osmiletých gymnázií a 1. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0

Kategorie Z9

Termín: st 24.1.2024
Místo: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941
Garant: František Roček

Pro žáky 9. ročníků základních škol, 4. ročníků osmiletých gymnázií a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0
Olympiáda v českém jazyce
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Ludmila Kučírková

Kategorie I.

Termín: po 29.1.2024
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Martina Brychtová

I. kategorie je určena žákům

 • 8. a 9. ročníků základních škol
 • 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií
 • 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií
Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0

Kategorie II.

Termín: út 30.1.2024
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Jaromíra Kvačková

II. kategorie je určena žákům

 • 1.–4. ročníků středních škol
 • 5.–8. ročníků osmiletých gymnázií
 • 3.–6. ročníků šestiletých gymnázií
Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0
Soutěž v jazyce anglickém

Soutěže v cizích jazycích jsou soutěže vycházející z obsahu vzdělávacích oblastí cizí 
jazyk a další cizí jazyk v rámcových vzdělávacích programech a organizované jako cílevědomá 
vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky.

Cílem je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, poskytnout talentovaným žákům možnost 
porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému 
růstu. Soutěže hodnotí schopnost žáků použít cizího živého jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími 
a využít ho jako prostředku ke sdílení informací.

Webové stránky: ocjz.vse.cz/
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová

Kategorie ZŠ/VG I.

Termín: út 20.2.2024
Místo: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
Garant: Danuše Caltová

OLYMPIÁDA SE KONÁ NA ZŠ NUSELSKÁ

Pro žáky do 7. ročníku (včetně) základních škol a žáky do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 22 / 22 / 0

Kategorie ZŠ II.

Termín: út 20.2.2024
Místo: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
Garant: Danuše Caltová

OLYMPIÁDA SE KONÁ NA ZŠ NUSELSKÁ

Pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 23 / 23 / 0

Kategorie VG II.

Termín: út 20.2.2024
Místo: Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240
Garant: Danuše Caltová

OLYMPIÁDA SE KONÁ NA ZŠ NUSELSKÁ

Pro žáky 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 6 / 6 / 0

Kategorie G

Termín: út 27.2.2024
Místo: OA a HŠ Havlíčkův Brod
Garant: Miloslava Lupačová

Pro žáky 1. - 3. ročníků čtyřletých gymnázií, 5. - 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. - 5. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0

Kategorie SOŠ

Termín: út 27.2.2024
Místo: OA a HŠ Havlíčkův Brod
Garant: Miloslava Lupačová

Pro žáky 1. - 3. ročníků středních škol (kromě gymnázií), kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0
Soutěž v jazyce německém

Soutěže v cizích jazycích jsou soutěže vycházející z obsahu vzdělávacích oblastí cizí 
jazyk a další cizí jazyk v rámcových vzdělávacích programech a organizované jako cílevědomá 
vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky.

Cílem je rozvíjet zájem žáků o studium cizích jazyků, poskytnout talentovaným žákům možnost 
porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému 
růstu. Soutěže hodnotí schopnost žáků použít cizího živého jazyka v komunikaci s rodilými mluvčími 
a využít ho jako prostředku ke sdílení informací.

Webové stránky: ocjz.vse.cz/
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová

Kategorie ZŠ/VG I.

Termín: po 26.2.2024
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Zdeňka Königsmarková

Pro žáky do 7. ročníku (včetně) základních škol a žáky do 2. ročníku (včetně) osmiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 2 / 2 / 0

Kategorie ZŠ II.

Termín: po 26.2.2024
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Zdeňka Königsmarková

Pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 13 / 11 / 2

Kategorie VG II.

Termín: po 26.2.2024
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Zdeňka Königsmarková

Pro žáky 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 4 / 3 / 1

Kategorie SŠ

Termín: pá 23.2.2024
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Eva Součková

Pro žáky 1. - 3. ročníků středních škol, 5. - 7. ročníků osmiletých gymnázií, 3. - 5. ročníků šestiletých gymnázií, kde není výuka (nebo její nadpoloviční část) realizována v daném cizím jazyce

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 4 / 4 / 0
Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý z vás, ať studujete na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Prokazujete zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkoušíte obhajovat práci před odbornou porotou. Rozvíjíte tedy i své prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší z vás pak vyjedou na zahraniční soutěže.

Webové stránky: www.soc.cz/
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Martina Niklová

Kategorie okresní kolo

Termín: út 26.3.2024
Místo: AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času, příspěvková organizace
Garant: Miloš Kejklíček

Termín odevzdání odborných prací je 19.3.2024

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 0 / 0 / 0
Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd) a studenti středních škol v Česku.

Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.

Webové stránky: www.zemepisnaolympiada.cz/
Organizátor: Martina Niklová
Koordinátor: Iva Petrová

Kategorie A

Termín: st 21.2.2024
Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod
Garant: Ondřej Láska

6. ročník základních škol a 1. ročník (prima) osmiletých gymnázií

Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 22 / 17 / 5

Kategorie B

Termín: st 21.2.2024
Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod
Garant: Ondřej Láska

7. ročník základních škol a 2. ročník (sekunda) osmiletých gymnázií

Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 30 / 22 / 6

Kategorie C

Termín: st 21.2.2024
Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod
Garant: Ondřej Láska

8. + 9. ročník základních škol, 3. + 4. ročník (tercie + kvarta) osmiletých gymnázií
a 1. + 2. ročník šestiletých gymnázií

Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 34 / 25 / 7

Kategorie D

Termín: st 21.2.2024
Místo: Gymnázium Havlíčkův Brod
Garant: Ondřej Láska

1. až 4. ročník středních škol (bez ohledu na zaměření a specializaci), 5. až 8. ročník
osmiletých gymnázií (kvinta až oktáva) a 3. až 6. ročník šestiletých gymnázií

Začátek v 9:00 hodin.

Přihlášeno / schváleno / náhradníci: 7 / 5 / 2

 

X